Pembekalan Musyrif dan Musyfirah TP 2024/2025

Dalam mewujudkan lulusan Pesantren Ibnu Taimiyah yang unggul, kompeten dan mandiri yang siap untuk melanjutkan kuliah dan juga terjun di lingkungan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sosial dan bertanggung jawab, sampai saat ini Pesantren Ibnu Taimiyah masih melaksanakan Program Khidmah Selama 1 Tahun.

Program Khidmah ini diberlakukan bagi santri kelas 12 yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Madrasah Aliyah. Untuk membekali diri agar program khidmah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka pada hari kamis dan jum’at tanggal 4 dan 5 Juli 2024 dilaksanakanlah pembekalan bagi mereka. Untuk santri banin/putra ini merupakan santri khidmah angkatan yang ke-19, sedangkan untuk santri banat/putri merupakan angkatan yang ke-10.

Pembukaan kegiatan pembekalan ini dilakukan oleh mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Ustaz Dr. Haryanto Abdul Hadi, Lc. MA sekaligus beliau memberikan pembekalan mengenai Visi dan Misi Pesantren Ibnu Taimiyah. Pembukaan kegiatan pembekalan ini dilaksanakan di lantai bawah Masjid Jami’ Ibnu Taimiyah untuk banin maupun banat. Untuk selanjutnya pembekalan dilaksanakan secara terpisah, untuk banin tetap di lokasi yang sama sedangkan banat dilaksanakan di Masjid banat.

Selain pembekalan yang dilakukan oleh Ustaz Dr. Haryanto Abdul Hadi, Lc. MA, beberapa asatidz yang turut memberikan pembekalan adalah :

  1. Ustaz Dedis Rahardian, SE. Lc. M. Ag. pembekalan teamwork handal.
  2. Ustaz Syafiq Abrori, M.M pembekalan metodologi pengasuhan
  3. Ustaz Ali Usman, Lc. pembekalan pengenalan kurikulum dan tata tertib khidmah
  4. Ustaz Musni Halim, S.Pd.I Al-Hafidz pembekalan sosialisasi program tahfidz
  5. Ustaz Abdurahman Sidik, Lc. pembekalan sosialisasi tata tertib untuk santri banin, serta
  6. Ustaz Didik Suyadi, S. Pd. M.M pembekalan sosialisasi tata tertib untuk santri banat

Meskipun pembekalan ini hanya dilaksanakan selama 2 hari, dengan berbekal pengamalan mereka selama menempuh pendidikan dan asrama di Pesantren Ibnu Taimiyah semoga dapat melaksanakan khidmahnya dan membimbing adik-adik kelasnya dengan baik maupun bertanggung jawab penuh bagi yang melaksanakan khidmah di luar Pesantren Ibnu Taimiyah, Barakallahu Fiikum.

KLIK & FOLLOW SOCIAL MEDIA IBNU TAIMIYAH